Telefon:  81 503 24 95
 -

Cena mieszkania ale jaka?

Cena mieszkania ale jaka?
Przy zakupie mieszkania ogromna większość Klientów kieruje się wysokością ceny za metr kwadratowy. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na kilka czynników, które mogą mieć duży wpływ na cenę i realną wartość mieszkania.

Cena Netto i cena brutto

W większości przypadków podawana jest cena za mieszkanie uwzględniająca podatek – tzw. cena brutto, czyli realna wartość jaką będzie musiał wpłacić Klient na konto Dewelopera sprzedającego mieszkanie. Istnieje możliwość, że niektórzy mogą operować ceną netto, w takim przypadku do ceny netto trzeba doliczyć podatek VAT w wysokości 8%. Stawka ta dotyczy mieszkań do 150 m2 oraz domów jednorodzinnych do 300 m2 . Więcej szczegółów można znaleźć w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [patrz art. 41 pkt 12b].

 

Różnice w cenie mieszkań z rynku pierwotnego i wtórnego

Zwykle ceny mieszkań z rynku wtórnego są niższe od cen nowych mieszkań. Zasadniczą różnicą przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego jest 2% podatek od czynności cywilnoprawnych. Koszt ten zwykle pokrywany jest przy podpisaniu umowy sprzedaży. Warto to wiedzieć, by nie być zaskoczonym podczas dokonywania opłat u notariusza. Szczegóły dotyczące wysokości stawek w innych przypadkach można znaleźć w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych [patrz art. 7. pkt 1].

Gwarancja ceny

To kolejny czynnik ważnym przy porównywaniu cen. Większość Deweloperów podaje cenę brutto, która nie podlega waloryzacji i zmianie. Istnieje jeden wyjątek niezależny od Dewelopera, a mianowicie w przypadku, gdy zmieni się podatek VAT. Gdyby do takiej sytuacji doszło Deweloper może zwiększyć cenę w przypadku zwiększenia podatku, ale nie musi. Jest to kwestia do ustalenia. Poza tym Cena nie powinna ulegać zmianie.

Koszty dodatkowe

Oprócz ceny za mieszkanie Klienci muszą się liczyć z dodatkowymi opłatami. 

Opłaty notarialne

koszty umowy deweloperskiej i umowy przyrzeczonej (umowa sprzedaży) – rynek pierwotny; koszty umowy sprzedaży – rynek wtórny;

Zmiany lokatorskie

jeśli istnieje możliwość aranżacji mieszkania na etapie zakupu, deweloper może doliczyć dodatkowe opłaty. Jeśli nie ma takiej możliwości, przeróbki na własną rękę to koszt nawet do 15 tys. zł. Przy wyborze mieszkania, warto zwrócić uwagę kto taką usługę proponuje i czy jest darmowa; 

Opłaty rezerwacyjne

w niektórych przypadkach deweloperzy wprowadzają opłaty rezerwacyjne, mogą przybrać formę: kaucji – która jest zwracana; zaliczki – która z czasem zaliczana jest na poczet ceny zakupu mieszkania; oraz zadatku – który także jest zaliczany na poczet ceny, ale przy nie wywiązaniu się z umowy, kupujący traci zadatek, a sprzedający zwraca go podwójnie;

Prowizje doradców

przy korzystaniu z usług biur nieruchomości, bądź pośredników sprzedaży nieruchomości warto pamiętać, że zwykle otrzymują oni prowizję w wysokości od 0,5 do 2%. Jest ona najczęściej przerzucona na sprzedającego.

Koszty związane z kredytem

jeśli inwestycja będzie kredytowana Klienci muszą się nastawić na koszty związane z kredytem np. prowizję za uruchomienie, założenie ksiąg wieczystych, wizytę rzeczoznawcy na budowie i inne w zależności od Banku.