Kalkulator czynszu

m2
 

SKŁADOWE CZYNSZU: zaliczka na ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę oraz ścieki, opłaty administracyjne, fundusz remontowy, serwis urządzeń, utrzymanie zieleni, odśnieżanie, sprzątanie, utrzymanie urządzeń i infrastruktury, energia elektryczna części wspólnych, wywóz śmieci.